Biedrības “Brāļu draudze”

Kristiāna Dāvida pamatskola

2016

 
 

SKOLA

 1. -Kristīga privāta pamatskola ar licenzētu pamatizglītības programmu.

 2. -Padziļināta muzikālā (klavierspēle, metāla pūšaminstrumenti, sitaminstrumenti, ģitārspēle, vokālās mākslas pamati), vizuālās mākslas (zīmēšana, gleznošana, veidošana) un sporta (vingrošana, sporta spēles, distanču slēpošana, kalnu slēpošana, galda teniss) disciplīnu apgūšana.

 3. -Mācāmies attīstīt iniciatīvu.

 4. -Skolēnu kopskaits - ne vairak kā 40, nelielas klases.


MĀJAS

- Skolā uzņemtajiem bērniem kristīgas kopienas aprūpe,

 1. -Ģimeniska atmosfēra

 2. -Lauku saimniecība, kur apgūt praktiskās dzīves iemaņas

 3. -Attiecību audzināšana

 4. -Nelielas dzīvojamās istabiņas

 5. -Iespēja skolā palikt vasarā

 6. -Atbalsts maznodrošinātām ģimenēm


LŪGŠANU NAMS

 1. -Ikdienas lūgšanas un kristīgs dzīvesveids

 2. -Aizlūgšanu prakse (īpaši par kristiešu vienotību un neticīgiem cilvēkiem)

 3. -Rekolekcijas

 4. -Konfesionāla sadarbība (ekumēnisms)
SCHOOL

 1. -Christian private school with licensed elementary school programme.

 2. -Elective specializations are available in music (piano, brass instruments, percussion, guitar, basic vocal training), in visual arts (drawing, painting, building) and in sports (gymnastics, team sports, skiing).

 3. -We learn to develop initiative.

 4. -Total number of students: not more than 40, in small classes.


HOME

 1. -The children enrolled in the school are in the care of the Christian community.

 2. -family atmosphere

 3. -own farm where to learn practical skills

 4. -students may stay over summer holidays

 5. -support for low-income families


HOUSE OF PRAYER

 1. -Daily prayer and Christian lifestyle

 2. -Intercession (especially for unity among Christians and for those who do not believe)

 3. -Denominational cooperation (Ecumenism)

 

LAI SLAVĒTS JĒZUS KRISTUS!

Viens visu Dievs un Tēvs, kas pār visiem, ar visiem un iekš visiem. Ef 4,6